Phần mềm và công cụ cho camera Hikvision

Các phần mềm và công cụ cần thiết để cài đặt và sử dụng cho camera quan sát, đầu ghi hình và các sản phẩm khác của Hikvision

1. Phần mềm iVMS-42000 bản lite dùng riêng cho camera: Download

2. Phần mềm iVMS-4200 bản full dùng cho camera, access control, chuông cửa….: download

3. Phần mềm iVMS-42000 cho máy MACDownload

4. Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP thiết bị SADP tool: Download

5.Phần mềm tính toán dung lượng, thời gian lưu trữ và băng thông cho hệ thống camera:  Download

6. Phần mềm backup dữ liệu trên đầu ghi và camera IP xuống máy tính: Download

7. Phần mềm VSPlayer mở các file video đã download hoặc backup từ đầu ghi và camera IP : Download

8. Ứng dụng iVMS-4500 lite cho Iphone: Link

9. Ứng dụng iVMS-4500 cho Android: Link

Trả lời