Phần mềm cho camera IP Wifi Vstarcam

Các phần mềm và công cụ cần thiết để cài đặt và sử dụng cho camera wifi vstarcam

1. Phần mềm EYE4 cho máy tính(Window): download

2. Ứng dụng EYE4 cho IphoneLink

3. Ứng dụng EYE4 cho Android: Link (Playstore)

4. Phần mềm search địa chỉ IP của cameradownload

5. Phần mềm xem file camera lưu trên thẻ nhớ .h264: Download

6. Hướng dẫn sử dụng EYE4 cho Android: download

7. Hướng dẫn sử dụng EYE4 cho IPHONE: download

Trả lời