Hướng dẫn cấu hình camera IP wifi comsumer Hikvision

Bài viết hướng dẫn dành cho các dòng camera wifi comsumer của Hikvision như: DS-2CV2U01EFD-IW,DS-2CV2U21FD-IW,, DS-2CV2Q01EFD-IW, DS-2CV2Q21FD-IW (verssion cũ)

Kết nối và xem camera trên điện thoại

Trước hết phải cấp nguồn cho camera và trên điện thoại đã cài đặt phần mềm Hik-connect

Nên reset lại camera trước khi cấu hình, cài đặt camera

Các bước thao tác trên app Hik-Connect để cài đặt camera

(1) – Chọn: Thêm thiết bị

(2) – Quét mã QR code trên camera

(3) – Chọn: Kết nối vào mạng

(4) – Chọn: Đồng ý

(5) – Chọn: Tiếp theo

Các bước thao tác trên app Hik-Connect để cài đặt camera

(6) – Đang kết nối wifi

(7) – Reset và làm lại nếu kết nối không được

(8) – Chọn: Kết thúc (Đã kết nối wifi)

(9) – Chọn: Lưu

(10) – Kết nối thành công

Cài đặt các thông số trên camera wifi Hikvision

Chia sẻ thiết bị

User name: admin Mật khẩu: adminXXXXXX với XXXXXX: là 6 ký tự Verification Code được in dưới tem của camera

Cấu hình qua IVMS 4200 cho camera wifi Hikvision

Thêm camera đã cài đặt vào phần mềm Ivms-4200. Sau đó vào Remote Configuration để chỉnh các thông số bên dưới

+ Chỉnh ghi hình liê tục 24/24

+ Chỉnh xoay ngược hình ảnh

+ Bật âm thanh 2 chiều

+ Kết nối wifi cho camera

Trả lời