Hướng dẫn xử lý lỗi bảo mật trên sản phẩm Hikvision

Liên quan đến việc xử lý lỗ hổng bảo mật trên một số mã sản phẩm camera IP của Hivision được phát hiện vào tháng 6 /2021, Trung Tâm Phản Ứng An Ninh Mạng Hikvision (HSRC) đã liên hệ & làm việc cùng với chuyên gia bảo mật có tên là Watchful IP – người phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng này, đồng thời tuân theo Quy trình tiết lộ phối hợp tiêu chuẩn để vá lỗi và được xác minh là đã thành công trong việc hạn chế lỗ hổng bảo mật này.

Theo đó, vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hikvision đã đăng tải Thông báo bảo mật liên quan đến Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên máy chủ web trong một số mã hiệu sản phẩm của Hikvision trên website chính thức. Các phiên bản firmware ngay lập tức được cập nhật để khắc phục sự cố này cũng đã có trên trang web chính thức của Hikvision các nhà nhập khẩu, nhà phân phối.

Cách xử lý với các thiết bị bị lỗi bảo mật

Người dùng nên tải xuống phiên bản cập nhật để đề phòng lỗ hổng tiềm ẩn này. Phiên bản cập nhật các sản phẩm được liệt kê bên dưới (chú ý cột “ghi chú” khuyên nên nâng cấp firmware tương ứng):

  • Firmware cho các sản phẩm camera IP : download
  • Firmware cho các camera speed dome (PTZ) : download
  • Firmware cho các đầu ghi ip NVR: download

Trong trường hợp Quý khách hàng gặp vấn đề và cần hỗ trợ, có thể liên hệ ngay tới bộ phận Kĩ thuật các đơn vị lắp đặt để được hỗ trợ kịp thời.

Chi tiết danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này, vui lòng tham khảo danh sách các sản phẩm và phiên bản firmware bị ảnh hưởng bên dưới:

Mã sản phẩmPhiên bản ảnh hưởng
DS-2CVxxx1
DS-2CVxxx5
DS-2CVxxx6
Phiên bản phát hành trước ngày 25.06.21
IPC-xxxx
DS-2CD1xx1
DS-2CD1x23
DS-2CD1x43(B)
DS-2CD1x43(C)
DS-2CD1x43G0E
DS-2CD1x53(B)
DS-2CD1x53(C)
DS-2CD1xx7G0
DS-2CD2xx6G2
DS-2CD2xx7G2
DS-2CD2x21G0
DS-2CD2xx3G2
DS-2CD3xx6G2
DS-2CD3xx7G2
DS-2CD3xx7G0E
DS-2CD3x21G0
DS-2CD3x51G0
DS-2CD3xx3G2
DS-2CD4xx0
DS-2CD4xx6
DS-2CD5xx7
DS-2CD5xx5
iDS-2XM6810
iDS-2CD6810
DS-2XE62x7FWD(D)
DS-2XE30x6FWD(B)
DS-2XE60x6FWD(B)
DS-2XE62x2F(D)
DS-2XC66x5G0
DS-2XE64x2F(B)
DS-2CD7xx6G0
DS-2CD8Cx6G0
KBA18(C)-83x6FWD
(i)DS-2DExxxx
(i)DS-2PTxxxx
(i)DS-2SE7xxxx
DS-2DYHxxxx
DS-DY9xxxx
PTZ-Nxxxx
DS-2DF5xxxx
DS-2DF6xxxx
DS-2DF6xxxx-Cx
DS-2DF7xxxx
DS-2DF8xxxx
DS-2DF9xxxx
iDS-2PT9xxxx
iDS-2SK7xxxx
iDS-2SK8xxxx
iDS-2SR8xxxx
iDS-2VSxxxx
DS-2TBxxx
DS-Bxxxx
DS-2TDxxxxB
Phiên bản phát hành trước ngày 02.07.21
DS-2TD1xxx-xx
DS-2TD2xxx-xx
DS-2TD41xx-xx/Wx
DS-2TD62xx-xx/Wx
DS-2TD81xx-xx/Wx
DS-2TD4xxx-xx/V2
DS-2TD62xx-xx/V2
DS-2TD81xx-xx/V2
DS-76xxNI-K1xx(C)
DS-76xxNI-Qxx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx(C)
DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx(C)
V4.30.210 phát hành ngày 24.12.20 – V4.31.000 phát hành ngày 05.11.21
DS-71xxNI-Q1xx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxHxx(C)
V4.30.300 phát hành  ngày 21.02.21 – V4.31.100 phát hành ngày 05.11.21

Trả lời