Hướng dẫn xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP

Để xoá thiết bị khỏi tài khoản Hik-connect đã thêm thiết bị trước đó trên máy tính thì chúng ta cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị cần thiết

1. Máy tính cài phần mềm SADP

Link tải phần mềm SADP: Download

2. Mật khẩu của thiết bị

– Nếu quên mật khẩu thì phải Reset mật khẩu trước
– Link Reset mật khẩu theo hướng dẫn
– Hoặc Reset bằng nút reset cứng trên camera (tùy theo từng loại camera nếu không phải dung cách ở trên)

3. Bật Hik-Connect trên thiết bị

– Kiểm tra và kích hoạt Hik-Connect trên thiết bị

– Hik-Connect phải Online

Bước 2: xoá thiết bị khỏi tài khoản đã thêm

Khắc phục các lỗi không xóa được thiết bị khỏi tài khoản hik-connect

– Kiểm tra trạng thái Hik-connect

– Trạng thái Hik-connect phải online

– Kiểm tra DNS

Trả lời