Thiết bị điều khiển backup tự động Grandstream HA100 dùng cho 2 tổng đài UCM6510

Liên hệ

Kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510 thiết lập chạy backup tự động.
Khi 1 tổng đài chết tự động chạy tổng đài còn lại, cái đặt cấu hình trên 1 con duy nhất.
Backup tự động đầu vào E1, Analog, Siptrunk…

Cho phép đặt hàng trước

Mã: HA100 Danh mục: