Key mở rộng quản lý Wifi cho bộ điều khiển Ruijie RG-LIC-WS-16

13,200,000 

  • Key mở rộng quản lý Access Point Wifi cho bộ điều khiển Wifi
  • Nâng cấp quản lý 16 Wifi gắn trần hoặc 32 Wifi gắn tường