Inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời KACO 3 PHA – 92KW

Liên hệ

Inverter hòa lưới KACO 3 pha 92KW nằm trong seri biến tần Blueplanet 87.0~150 TL3, áp dụng công nghệ hiện đại của blueplanet 125 TL3 cho các mái nhà năng lượng mặt trời lớn. Hiệu suất cao nhất trong số tất cả các bộ biến tần có thể so sánh nhờ vào chất bán dẫn mới làm bằng Carbon-Silic (SiC).