Hướng dẫn khai báo tên miền cameraddns.net

Chú ý: Tên miền cameraddns.net miễn phí sử dụng được cho tất cả các dòng sản phẩm của HIKVISION. Không cần cập nhật firmware mới (phần mềm) cho thiết bị. Tên miền cameraddns.net hỗ trợ với chế độ đăng ký Camera DDNS hoặc NO-IP.

1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền cameraddns.net

1.1. Truy cập trang cameraddns.net

1.2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản Camera DDNS

1.3. Tạo mới một tên miền cho thiết bị

– Login tài khoản Camera DDNS

– Nhập tên miền cần tạo cho thiết bị

– Tên miền đã được tạo thành công

Offline”: Tên miền chưa được gán vào thiết bị nào/thiết bị ngoại tuyến.
Online”: Tên miền đã được gán vào thiết bị và đang hoạt động.

2. Khai báo tên miền cameraddns.net cho thiết bị

2.1. Khai báo tên miền cho thiết bị hỗ trợ Camera DDNS

Chọn chế độ đăng ký tên miền “DDNS Type” là “Camera DDNS

2.2. Khai báo tên miền cho thiết bị KHÔNG hỗ trợ Camera DDNS

Chọn chế độ đăng ký tên miền “DDNS Type” là “NO-IP

3. Khai báo – Xem camera bằng tên miền Camera DDNS

3.1. Xem qua trình duyệt web

– Cách 1: Login tài khoản Camera DDNS và bấm vào “Device URL” để truy cập vào thiết bị.

– Cách 2: Truy cập thiết bị theo tên miền http://tenmien.cameraddns.net:port
Ví dụ tên miền như trên là: http://hongquancamera.cameraddns.net:2250

3.2. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4200 trên máy tính

– Chọn “Device Management” bấm “Add

– Chọn chế độ đăng ký là “IP/Domain

3.3. Khai báo xem qua phần mềm Ivms-4500 trên điện thoại

* Chọn chế độ đăng ký chọn IP/Domain, mục địa chỉ nhập tenmien.cameraddns.net

Trả lời