Angten gắn thêm ngoài trời RUIJIE RG-ANTx3-5800D

Liên hệ

  • Ăng-ten đẳng hướng gắn thêm ngoài trời hỗ trợ MIMO.
  • Băng tần: 5GHz (5.125 to 6.100GHz).
  • Cường độ: 2 x 19dBi + 16dBi.
  • Góc phát: ngang 21°, dọc 16°.
  • Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C to 60°C.
  • Kích thước: 380 × 380 × 33 mm.
  • Dùng cho các model: RG-AP630(IODA), RG-AP630(IDA2)